KOOP OKUL İşleyiş Süreci

 1. KOOP OKUL Kayıt Başvurusu yapıldıktan sonra başvuru değerlendirme süreci başlar.

2) BAŞVURU: Başvuru yapmak için ana sayfada bulunan KOOP OKULA BAŞVUR butonunda açılan pencereden gerçekleştirilir. Başvurunuz KOOP OKUL Koordinatörü tarafından incelendikten sonra İşletme Koçu atamanız yapılır. İşletme Koçunuzun sizinle iletişime geçmesiyle kaydınız onaylanmıştır ve süreç başlar.

3) İŞLETME KOÇUNUN ATANMASI: İşletme koçları sizinle bir yıl boyunca neler yapacakları hakkında bilgi verdiği gibi bir yıllık eğitim süreci boyunca kooperatifinizin danışmanlığını gerçekleştirmekle görevlidir. Bir yıllık süreç içerisinde eğitimlerin seçimi, projenizin yazımı, KOOP PAZAR marketinizin açılmasını, markete ürünlerinizin yerleşmesini gerekiyorsa web sitenizin kurulumunu oluşturmanızda danışmanlık hizmeti sunar. Ayrıca oluşturacağınız projenin yazımını, takibini, paydaşlarını oluşturmanız konusunda danışmanlık yaptığı gibi mezuniyet töreninin organizasyonu ile ilgili gerekli danışmanlık hizmetlerini oluşturmanız konusunda diğer işletme koçları ile bağlantılar kurar koordinatör eşliğinde organizasyonun işleyişinin sağlıklı olması için gerekli çalışmaları sürdürür.

4) SÜRECİN BAŞLAMASI:

A- EĞİTİM: İşletme koçu ile yapılan görüşmeler doğrultusunda kooperatifinizin ihtiyaçları olan eğitimler belirlenir. Bu eğitimler seçmeli dersler statüsünde olup kooperatif üyeleriniz ile birlikte alabileceğiniz eğitimlerdir. Seçmeli derslerin dışında zorunlu eğitimlerden olan yönetim bilimleri ağırlık olan ders müfredatınız eylül ayı itibari ile başlar en geç şubat ayında tamamlanır. Eğitim programının uygulanmasında; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge”ye göre, öğretmen/eğitimci olarak görev alacaktır. Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı kapsamında hazırlanan müfredatlar ile uygulanacaktır. Bu eğitimler

EĞİTİMLERHaftaSAAT
Finansal Okuryazarlık1075
Uygulamalı Girişimcilik832
Toplum Önünde Söz Söyleme ve Hitabet1074
Liderlik832
Dijital Becerilerin Geliştirilmesi430
Dijital Pazarlama ( E-Ticaret)840
Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet624
Kişisel İmaj Yönetimi312
İş Yaşamında Sosyal Medya1048

Eğitimlerde bir yandan uygulamalarınız yapılırken bir yandan kooperatifinizin yönetim sürecine danışmanlık işletme koçlarımız sürecinde destek hizmeti verilecektir. Finansal Okuryazarlık, Kurum Kültürü ve Aidiyet, Liderlik eğitimleri müfredata bu amaçla konulmuştur.

B- KOOPPAZAR: Sanayi Devrimi’nin getirdiği üretimde makineleşme ile başlayan yenilik, bilgi-iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle ivme kazanarak devam etmektedir. Bu süreç, bilginin üretilmesini, kullanılmasını ve saklanmasını kolaylaştırmış olup, işletmelerin bir anlamda rekabet avantajlarını eşitlemiştir. Küreselleşme sürecinin hız kesmeden devam ettiği bir dünyada işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabete dayanabilmelerini etkileyen önemli faktörlerden biride, satışa sunulan yeni ürünlerin pazarda tutunabilmeleridir. Ürünlerin ihtiyaçları karşılaması tüketicilerin satın alma tercihlerini elbette etkilemektedir, ancak bu ürünler yeni teknolojiler kullanılarak tasarım, kalite ve fiyat bakımından daha rekabetçi hale gelebilirler.

İşletmelerin tüketici taleplerini doğru belirleyerek yeni ürünleri üretmesi ve pazarlanması rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.  KOOPOKUL Projesiyle birlikte uygulamaya koyduğumuz KOOP PAZAR Bir çok avantajı kooperatiflerimize birlikte getirecektir.

KOOP PAZAR’da Olmanın Avantajları

 • Yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Yeni piyasaların (sektörlerin) oluşturulması,
 • Yeni arz kaynaklarının bulunması,
 • Yeni endüstriyel örgütlenme şekillerinin ortaya çıkarılması.
 • Yerli ürün tüketiminin ve üretiminin desteklenmesi
 • Toplumsal farkındalık
 • Daha yüksek satış
 • Başa baş noktasına daha hızlı ulaşma
 • Satışların devamlılığının uzun süre korunması
 • Pazarda üreticiden tüketiciye direk satış sayesinde  daha yüksek kâr marjları
 • Müşteri bağımlılığının sağlanması
 • Daha yüksek pazar payı
 • Teknolojik üstünlük
 • Yenilikçi imajın sağlamlaştırılması
 • Ürün yelpazesinin genişlemesi
 • Rekabet üstünlüğünün elde edilmesi

Müfredata koyduğumuz Dijital Becerilerin Geliştirilmesi, Dijital Pazarlama ( E-Ticaret), İş Yaşamında Sosyal Medya gibi derslerimiz bir yandan sosyal medyanızı nasıl yöneteceğiniz konusunda destek verirken bir yanda da KOOP PAZAR’da açılan marketinizi nasıl düzenlemeniz ve nasıl satış yapacağınız hakkında destek hizmeti almanızı sağlayacağı gibi isteğiniz doğrultunda reklam ajans hizmeti ve web tasarım hizmeti almanız konusunda BİLSEK KOOP aracılığı ile desteklenmeniz sağlanacaktır.

C- PROJE: Aktif ve inaktif kooperatifleri anket ve görüşmelerde fonlara başvurmak için proje teklifi hazırlayacak gerekli insan kaynağına, bilgiye ve kapasiteye sahip olmadıklarını ve proje teklifini, parayı veya kapasiteyi zamanında bir araya getiremedikleri için başvuru tarihlerini kaçırdıklarını dile getirmektedirler. Bir tarımsal kalkınma kadın kooperatifi temsilcisinin aşağıdaki sözleri de bunu göstermektedir:

“Bir proje için SODES’e başvurmak istedik, fakat bizim için projeyi yazacak kimseyi bulamadık. Tarım İl Müdürlüğünden nasıl bir destek alabileceğimizi bilmiyoruz. Bilsek bile, koşulları sağlayacak kapasitemiz yok.”

Her KOOP OKUL’lu eğitimin başladığı eylül ayı itibari ile Uygulamalı Girişimcilik eğitimi ile birlikte bir iş fikri ya da bir proje fikri oluşturmaya başlayacaktır. Bu kapsamda İşletme Koçları ve Koordinatör ile birlikte yapılan eş güdüm toplantıları ile bu projelerin yazımı ve gerçekleştirilmesi üzerine çalışmalar yapılacak olup. Gerekli paydaşlar ile bağlantıların kurulması, iş birliği protokolleri danışmanlık ve destek hizmetleri verilecektir.

5) MEZUNİYET: Eylül ayında başlayan eğitim ve uygulama çalışmasının sonucunda yapılacak olan Mezuniyet Töreni ile kep töreni düzenlenecektir. Mezuniyet töreni çerçevesinde eğlenceler, kermes, sergi, konser ve tanıtım seminerleri düzenlenecektir.