• Süre 74 hour
 • Dersler 8
 • Skill level beginner
 • Quizzes 0
 • Pass parcentages 80
 • Certificate Yes
 • User Avatar

  Feray ATALAY

 • Kategori:

  Kişisel Gelişim

Ücretsiz
 • 1 Kayıtlı öğrenci
 • Türkçe

Gerginlik ve heyecanın giderilme, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin teknikler

Toplum Önünde Söz Söyleme

Eğitimcilerin Niteliği: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Gazetecilik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

Eğitimin Amaç ve Kazanımı:  Katılımcıların, dili doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek, gerginlik ve heyecanın giderilmesi için gerekli ipuçlarını verebilmek, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin bireylere kazandırılması amacını taşımaktadır. Topluluk önünde veya birkaç kişi bir araya gelip konuşuyorken bile dikkat edilmesi ve geliştirilmesi gereken hitabet eksiklerimizi belirleyebilmek ve doğru şekilde kazanımlar edinmek gerekir. Bu program ile bireylere, anlaşılır ve etkili bir konuşmanın nasıl olması gerektiği, konuşma hedeflerinin belirlenme şekil ve esasları, konuşmada değer yaratacak noktalar konularında çeşitli bilgiler aktarılmaktadır.

 

Konular Süre (Ders Saati)
Topluluk Önünde Konuşmanın Temel Parçaları, Esasları 20
Konuşmacının Temel Parçaları ve Esasları 22
Mekân ve Dinleyiciler, Küçük-Orta-Büyük Mekân Hazırlıkları 20
Basın-Medya Plan ve Esasları, Mizah-Espri-Risk Şablonu-Gerçeklik 12
Toplam 74

 

 

0 Reviews

Write a Review

Main Content