• Süre 74 hour
 • Dersler 0
 • Skill level beginner
 • Quizzes 0
 • Pass parcentages 80
 • Certificate Yes
 • User Avatar

  Feray ATALAY

 • Kategori:

  İktisat & İnsan Kaynakları

Ücretsiz
 • 0 Kayıtlı öğrenciler
 • Türkçe

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme

Uygulamalı Girişimcilik

Eğitimcilerin Niteliği: Büro yönetimi, konaklama ve seyahat hizmetleri, muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende alanında eğitim almış alan öğretmenleri, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu sektör deneyimi olan kişiler görevlendirilir.

Eğitimin Amaç ve Kazanımı: Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik ve sosyolojik fırsatların değere dönüştürülmesi faaliyetlerine verilen ortak addır. Bir bireyin yeni bir iş fikri oluşturması ve bu fikri iktisadi değere dönüştürebilmesi için kendi rol ve sorumluluklarının farkına varması ve kendi iş fikrini gerçekleştirebilecek bilgi ve becerileri kazanması gerekmektedir. Bu program, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve başarılı işletmelerin kurulması için gerekli olan bilgi ve becerilerin bireylere kazandırılması amacını taşımaktadır.

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Konular Süre (Ders Saati)
Girişimcilik Süreçleri 8
İşletme Yönetimi 8
İşletme Fonksiyonlarını Planlama 8
İş Planı 8
TOPLAM 32

0 Reviews

Write a Review

Main Content