Showing 1-6 of 6 results

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Uluslararası bir standarda dayanan gerekliliklere uygun olarak işletmelerin sistem kurmasını ve daha verimli çalışması

Uygulamalı Girişimcilik

Uygulamalı Girişimcilik

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma

İşgücü, İşe  Yerleştirme

İşgücü, İşe Yerleştirme

İşletmelerde çalışanların tedarik edilmesi, işe alınması ve istihdam edilmesi.

Liderlik Yaklaşımları

Liderlik Yaklaşımları

Katılımcıların kendi liderlik bağlamlarını keşfetmeleri ve liderlik davranışına ilişkin algılarının oluşturulması

İş Planlaması ve Analizi

İş Planlaması ve Analizi

Çalışacak işgücünü, nitelik ve nicelik yönünden belirli bir düzen içinde tedarik etmek ve insan

Kişisel İmaj Yönetimi

Kişisel İmaj Yönetimi

İiş hayatında insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranışlar ile kurum politikasına uygun etkili