BİLSEK bünyesinde bulunan mevcut müşteri portföyü üzerinde vermiş olduğu eğitim ve uygulamalar ile bugüne kadar pek çok kadının akademik, ekonomik, sosyal anlamda kariyer edinmelerini sağladığı gibi ülke ekonomisine ve kendi ekonomilerine katkı sunmuştur. KOOP OKUL projesi kapsamında daha geniş kitlelere ulaşırken bir diğer yandan ülke ekonomisinde büyük bir yer alabilecek kooperatifler ile böyle bir projenin uygulamaya konulması gerek kooperatiflere aktarılan hibe desteklerinin gerekse kooperatiflerin kendi koymuş oldukları öz sermayenin çağın gerekliliklerine uygun bilimsel ve teknolojik altyapıyla yönetilmesini sağlayacaktır.

BAGEV ve BİLSEK KOOP ile yapılan iş birliği protokolü ile emeğin, sermayenin boşa gitmesinin önüne geçecek olan KOOP OKUL PROJESİ ile kooperatiflerin birleşerek daha çok üretim, satış ve sermaye artışı sağlamalarının yolunu açacaktır. Bu uygulama, işletme koçları eşliğinde disiplinli bir şekilde takip edildiğinde istihdam, ithalat ve özellikle ihracatın yolunu açacaktır.

Eğitimin birinci etabı tamamlandıktan sonra tüm kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturacakları KOOP PAZAR Projesiyle eş zamanlı yapılacak olan projenin kuruluş şeması

Koordinatör Ne Yapar?

Koordinatör birimleri arasında koordinasyon sağlayan ve bu alanda rapor oluşturan kişidir. Unutmamak gerekir ki koordinatörün görev ve yetkileri firmanın organizasyon tipine ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Koordinatör görev ve sorumlulukları:

 • Proje yönetim bilgi ve becerilerini kullanarak projenin başarıya ulaşmasını sağlar.
 • Projenin tamamından sorumlu olan kişidir.
 • Proje başlangıç belgesini hazırlar ya da hazırlanmasına yardımcı olur.
 • Kick-off (Başlangıç) toplantısı düzenler.
 • Proje paydaşlarını ve paydaşların gereksinimleri belirler.
 • Toplanılan gereksinimler neticesinde projenin kapsamını belirler.
 • Koordinatörün teknik uzman olmasına gerek yoktur.
 • Proje ekibi arasındaki iletişimin etkin olmasını sağlar, ekibin ortak amaç doğrultusunda çalışmasından ve bilgilendirilmesinden sorumludur, ekip üyeleri arasındaki sorunların çözülmesinde aracılık yapar, motive kalmasını sağlar.
 • Kimin kiminle iletişimde olması gerektiğini belirler.
 • Proje yürütülmesi aşamasında proje takımına ve diğer paydaşlara destek ve bilgi sağlar, ekibin işini doğru yapması için yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olur.
 • Projeye kaynak atanması için fonksiyonel yöneticileri ikna eder (fonksiyonel organizasyon)
 • Proje yönetim planlarının hazırlanması, kontrol ve takibinden sorumludur.
 • Proje zaman planının tamamını kontrol eder, eğer proje planlanandan daha geç tarihte tamamlanacak ise; proje süresini öne çekecek stratejiler geliştirir.
 • Proje aktiviteleri için zaman planlaması yapılırken, gerçek dışı zaman gereksinimleri ortaya çıkarmak ve gerçekçi zaman planları oluşturmaktan sorumludur.
 • Bütçenin planlanmasından, yönetilmesinden ve kontrolünden sorumludur.
 • Zaman ve maliyet rezervlerini belirler.
 • Aktiviteler arasındaki bağlantıları belirler.
 • İstenilen seviyedeki kalitenin belirlenmesi ve teslimatından sorumludur.
 • Değişim yönetiminin uygulatılmasından sorumludur.
 • Projede değişiklik olduğunda, bu değişikliğin tüm kısıtlara olan etkisini belirler
 • Projenin kontrolünü ve performans takibini yapar.
 • Proje ekibi, uzman ve paydaşlar ile proje risklerini belirler ve risk cevaplarını oluşturur, risklerin kontrol ve takibinden sorumludur.
 • Proje Yöneticisi, projenin başarı ya da başarısızlığından sorumludur.
 • Öğrenilmiş dersleri belirler, dokümente eder ve raporu yayımlar.

İşletme Koçu Kimdir?

İşletme Koçu, bir girişimcinin aklındaki iş fikrini fikir aşamasından iş modelini dönüştürme sürecinde profesyonel yöntemler ile yol arkadaşlığı yapar. 

Yapılan istatistikler gösteriyor ki yeni kurulan işletmelerin %80’i ilk 3 sene içerisinde kapanıyor. O halde iyi bir fikirden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. 

“İşletme Koçu” ile yapacağınız “İşletme Koçluğu” seansları iş fikrinin uygulanabilirliğin değerlendirilmesi, güçlü yönlerin farkındalığı ve iş modelinin hayata geçmesi için harekete başlama sürecinde ihtiyacın olan motivasyonu sağlar. 

İşletme Koçluğu Seansı Nedir?

İşletme Koçu haftalık veya aylık düzenli görüşmelerde danışanına belli ödevler & görevler verir. Motivasyonunu sağlamak ve yüksek tutmak amacıyla gerektiğinde danışanı ile seanslar arasında iletişime geçer. 

İşletme Koçu Strateji Belirleme, SWOT Analizi ve daha pek çok profesyonel yetkinliği gerekli gördüğü zaman uygular.

İşletme Koçları kendilerini geliştirmeye her zaman devam ederler ve yeni yetkinlikler ile ustalıklarını geliştirirler. Danışanlarını da bu yönde gerekli destekleri verir.

İşletme Koçu & İşletme Koçluğu Çalışmaları Ne Fayda Sağlar?

•           İş fikrinin iş planı ile bir iş modeline dönmesine

•           Girişimcinin özgüvenini arttırmasına

•           İletişim ve sosyal becerilerinin artmasına

•           Güçlü, Geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmasına

•           Tehdit ve fırsatları analiz edebilmesine

•           Satış tekniklerinin gelişmesine

•           Yönetim becerilerinin gelişmesine

•           Liderlik özelliklerinin gelişmesine

•           Karar verme yetkinliklerinin artmasına

•           Etkili zaman yönetimi tekniklerini uygulamasına

•           Konsantrasyon ve odaklanma kapasitesinin artmasına

•           Etkili ve verimli çalışma sistemlerini geliştirmesine

katkıda bulunur. 

Tüm bu çalışmalar profesyonel metadolojiler ve uluslararası geçerli yöntemler ile uygulanır. 

•           Çözüm odaklıdır

•           Olumlu düşünce yapısına sahip ve motivasyonu yüksektir.

•           İletişim becerileri ve yaratıcılığı üst seviyede, özgür ve analitik düşünce yapısına sahiptir.

•           Empatik yaklaşıma sahiptir.

•           Planlama & Takip & Organizasyon becerisi yüksektir.

•           Sabırlı, yargılamadan dinleme becerisine sahip iyi bir dinleyicidir.

•           Esnek ve hoşgörülüdür.

•           İhtiyaç ve istekleri tespit ederek, tanımlama yeteneğine sahiptir.

KOOPOKUL Projesi Kapsamında İşletme Koçluğu

 • Kooperatiflerle periyodik iletişim
 • Kooperatif yapılarının tanınmasın sağlanarak ortak ya da bireysel iş fikri oluşturma desteği
 • Kooperatiflerin KOOPOKUL Proje kapsamında iş fikri geliştirerek vizyon ve misyonlarının
 • Kısa / Orta / Uzun zaman diliminde uygulanabilirliği konusunda danışmanlık etmek
 • KOOPOKUL Projesi kapsamında yapılacak olan etkinliklerde organizasyonların takibini oluşturmak.
 • Koordinatörlerin işletme koçları için planladığı etkinlik ve toplantılara katılım gerçekleştirmek. Projelerin gelişmesini ve yürütülmesi konusunda destek sağlamak.