Tüm Kurslar

Halkla İlişkiler

4 Kurslar

shape image

İktisat

4 Kurslar

shape image

Kişisel Gelişim

3 Kurslar

shape image

Bilişim

3 Kurslar

shape image

Yabancı Dil

0 Kurslar

shape image

İnsan Kaynakları

6 Kurslar

shape image
Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık

Finans yönetimi konusunda kişisel beceri, isabetli, sağlıklı finansal kararlar verebilme becerisi ve gelecekteki finansal ihtiyaçlar

Uygulamalı Girişimcilik

Uygulamalı Girişimcilik

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve

Toplum Önünde Söz Söyleme

Toplum Önünde Söz Söyleme

Gerginlik ve heyecanın giderilme, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi

İşletmelerin dijital ortamda kimliklerini oluşturmaları, dijital pazarlama tekniklerini kullanıp internet aramalarında ön sıralarda yer alarak

Dijital Pazarlama ( E-Ticaret)

Dijital Pazarlama ( E-Ticaret)

, E-Ticarete ilişkin elementlerin neler olduğunu bilme ve yönetebilme, dijital medya planlaması yapabilme

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Uluslararası bir standarda dayanan gerekliliklere uygun olarak işletmelerin sistem kurmasını ve daha verimli çalışması

Kişisel İmaj Yönetimi

Kişisel İmaj Yönetimi

İiş hayatında insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranışlar ile kurum politikasına uygun etkili ilişkiler

İş Yaşamında Sosyal Medya

İş Yaşamında Sosyal Medya

Sosyal medyanın önemi, avantajlarını hayatına geçirebilme, sosyal medyada başarılı olmanın yolları

İş Planlaması ve Analizi

İş Planlaması ve Analizi

Çalışacak işgücünü, nitelik ve nicelik yönünden belirli bir düzen içinde tedarik etmek ve insan kaynağının

Liderlik Yaklaşımları

Liderlik Yaklaşımları

Katılımcıların kendi liderlik bağlamlarını keşfetmeleri ve liderlik davranışına ilişkin algılarının oluşturulması

İşgücü, İşe  Yerleştirme

İşgücü, İşe Yerleştirme

İşletmelerde çalışanların tedarik edilmesi, işe alınması ve istihdam edilmesi.