Sanayi Devrimi’nin getirdiği üretimde makineleşme ile başlayan yenilik, bilgi-iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle ivme kazanarak devam etmektedir. Bu süreç, bilginin üretilmesini, kullanılmasını ve saklanmasını kolaylaştırmış olup, işletmelerin bir anlamda rekabet avantajlarını eşitlemiştir. Küreselleşme sürecinin hız kesmeden devam ettiği bir dünyada işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabete dayanabilmelerini etkileyen önemli faktörlerden biride, satışa sunulan yeni ürünlerin pazarda tutunabilmeleridir. Ürünlerin ihtiyaçları karşılaması tüketicilerin satın alma tercihlerini elbette etkilemektedir, ancak bu ürünler yeni teknolojiler kullanılarak tasarım, kalite ve fiyat bakımından daha rekabetçi hale gelebilirler.

İşletmelerin tüketici taleplerini doğru belirleyerek yeni ürünleri üretmesi ve pazarlanması rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.  KOOPOKUL Projesiyle birlikte uygulamaya koyduğumuz KOOP PAZAR Bir çok avantajı kooperatiflerimize birlikte getirecektir. -Yeni tüketim mallarının üretilmesi, – Yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, – Yeni piyasaların (sektörlerin) oluşturulması, -Yeni arz kaynaklarının bulunması, -Yeni endüstriyel örgütlenme şekillerinin ortaya çıkarılması.

KOOPPAZAR’da Olmanın Avantajları

•Yerli ürün tüketiminin ve üretiminin desteklenmesi

•Toplumsal farkındalık

•Daha yüksek satış

•Başa baş noktasına daha hızlı ulaşma

•Satışların devamlılığının uzun süre korunması

•Pazarda üreticiden tüketiciye direk satış sayesinde  daha yüksek kâr marjları

•Müşteri bağımlılığının sağlanması

•Daha yüksek pazar payı

•Teknolojik üstünlük

•Yenilikçi imajın sağlamlaştırılması

•Ürün yelpazesinin genişlemesi

•Rekabet üstünlüğünün elde edilmesi

Detaylı Bilgi İçin: http://kooppazar.com.tr/