Türkiye genelinde faaliyetine devam eden kadın kooperatiflerinin yönetişim ve sürdürülebilirlik kapasitelerinin arttırılması için gerçekleştirilen webinar serisinin ilki online gerçekleşti. 

Finans, yeni çıkan yasalar, destekler temalı ilk webinarda Mali Müşavir Havva Şahin sunumunu yaptı. “Ticari Faaliyet, Sosyal Güvenceli İstihdam, Vergilendirme, Hassas Gruplar, Kırsal Alan, Çalışma Teşviki” konuları ele alındı ve webinarda ilgili konulardaki sorular da kurumsal çerçeveden yanıtlanarak kooperatifler bilgilendirildi. 

Webinar sonrasında katılımcılara kooperatiflerin sıkça karşılaşılan sorun ve birtakım sıkıntılarını dört temel eksende irdeleyen çevrimiçi anket uygulandı, ışık tutulması gereken konular saptandı. Sonrasında yapılacak odak grup görüşmeleri ile sorunların kök nedenleri belirlenecek ve webinar serisinin içeriği ona göre şekillenecektir. 

Webinarlar Bilim, Sanat, Eğitim, Kültür Kadın Kooperatifi (BİLSEK) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) işbirliği ile hayata geçen Kooperatif Okulu (KOOPOKUL) Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.