BİLSEK KOOP; KOOP OKUL PROJESİ kapsamında kooperatifçiliğin sosyal yönüyle farkındalık yaratarak, toplumun birçok sorunlarını zararsız ve sarsıntısız çözümlemeye yarayan bir yol ilkesiyle hareket etmektedir. Kooperatiflerin; emek ve ürünü değerlendirmek, aynı zamanda yaşayış seviyesi bakımından geri kalmadan bir hayat düzeni kurmasını sağlaması amaçlanmaktadır. Böylece; çeşitli zümreler arasında muhtemel çekişmeleri önlemek, sınıf farklarını azaltmak ve dolayısıyla toplumun sosyal sorunlarını  eksiltmek ve çözümlemek suretiyle birer denge unsuru olarak değerlendirmektedir. Toplumda bu farkındalığı yükselterek ülke ekonomisi ve sosyal düzeyine katkı sunmayı hedefleyen KOOP OKUL Projesinin bir parçası olan KOOP AJANS, kooperatiflerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde, maliyet fiyatına tüketicilerine sunmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Küreselleşmeyle birlikte ulaşım, kaynaklara yakın olma, belli bir bölgede üretip, belli bir kesime ürün sağlama zorunluluğunun ortadan kalkması, yerel ürünlerin bir kısmının pazardaki yerini kaybetmesine sebep olurken bir kısmının da yeni pazarlarda kendisine yer edinmesini sağlamıştır. Ancak yeni pazarlarda yer edinmek ve aynı zamanda var oldukları pazarda da hâkimiyetlerini sürdürmek için yerel markaların kendilerini yenilemeleri ve bu yeni çevreye uyum sağlamaları da gerekmektedir. Bu çerçevede özellikle markanın kimliğini oluşturan öğeler üzerinde çalışmalar yapılması gerekmektedir. KOOP AJANS, tüketici tarafından bilinirliğinin artırılması, markanın yeniden canlandırılması için kooperatiflerimiz ile birlikte destek gücü oluşturacaktır.

 Küreselleşme, uzaklıkları yakın edip, maddi ve maddi olmayan değerlerin alışverişini artırıp birçok alanda bütünleşme sağlarken yerel pazardaki bazı ürünler için tehditler oluşturmuş, bazı ürünler için de fırsatlar yaratmıştır. Küreselleşmeyle birlikte iletişim kolaylaşıp, sosyal ve ekonomik ortamda etkileşim artarken üreticiler de zorlu bir rekabet içine girmiştir. Yeni rakiplerin ortaya çıkması, firmaların oluşan yeni koşullara uyum sağlaması adına kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri için itici bir güç oluşturmuştur. Bu yenilenme sürecinde de KOOP AJANS tüketicinin değişen davranışları, ihtiyaçları ve yeni iletişim yolları üzerinde kooperatiflerimizle birlikte yol haritaları belirleyecek, ürünlerinin konumlandırmalarında isabetli reklam stratejileri oluşturmalarına destek olacaktır.

KOOP AJANS tüketiciyle doğru iletişimin kurulması, tüketici gözünde bir marka değeri yaratılması ve bu değerin arttırılması, ürünlerin yabancı pazarlarda var olabilmesi için firmalar tasarıma yönelik çalışmalarında yardımcı olacaktır. Özellikle yerel kooperatiflerin, uluslararası pazarlarda var olabilmesi adına kimliklerini revize edip markalarını konumlandırırken KOOP AJANS DESTEK hizmetleri ile kooperatiflerin ürünlerine değer katmaya yardımcı olacaktır. Bu sayede kooperatiflerimiz, yerel ürünlerini sadece yakın bölgelere değil uzak bölgelerdeki farklı kullanıcılar için de erişilebilir olacaklardır.

 Türkiye’de de yerel firmaların kendilerini yenileme çalışmalarında tasarımı sıklıkla kullandıkları, “İn House” ya da “Out Source”  ekiplerle marka kimliği çalışmaları yürüttükleri görülmektedir. Küreselleşmeyle birlikte ulaşım, kaynaklara yakın olma, belli bir bölgede üretip, belli bir kesime ürün sağlama zorunluluğunun ortadan kalkması, yerel ürünlerin bir kısmının pazardaki yerini kaybetmesine sebep olurken bir kısmının da yeni pazarlarda kendisine yer edinmesini sağlamıştır. Ancak yeni pazarlarda yer edinmek ve aynı zamanda var oldukları pazarda da hâkimiyetlerini sürdürmek için yerel markaların kendilerini yenilemeleri ve bu yeni çevreye uyum sağlamaları da gerekmiştir. Bu çerçevede KOOP AJANS özellikle markanın kimliğini oluşturan öğeler üzerinde çalışmalar yaparak, tüketici tarafından bilinirliğinin artırılması, markanın yeniden canlandırılması için tasarımdan yararlanması gibi pek çok faktörde kooperatiflerimizin yanında olacaktır.

Küreselleşme; düşüncelerin, dünya görüşlerinin, ürünlerin ve kültürün diğer boyutlarının etkileşimiyle ortaya çıkan uluslararası entegrasyon sürecidir. Küreselleşmeyle birlikte sınırlar ortadan kalkmış; bilginin, düşüncenin, ürün ya da hizmetlerin yayılması çok daha kolay hale gelmiştir. Ekonomi ve ticaret de küreselleşme etkisinde kalan alanlar olup insan, sermaye, teknoloji ve hizmetler bakımından da entegrasyon sağlanmaktadır. Deneye dayalı olarak küreselleşme; ticaretin, yabancı sermaye yatırımlarının artması ve fikir haklarının korunmasıyla, üretim faktörlerinin mobilitesinin artması sonucu dünyanın gittikçe daha fazla bütünleşmesini ifade eder. Bu süreç son yıllarda teknoloji ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler, ticaretteki engellerin ortadan kalkması ve çok uluslu şirketlerin siyasi ve ekonomik güçlerinin artmasıyla hız kazanmıştır.

KOOP AJANS, şirketlerin uluslararası yatırım stratejilerinde özellikle üretimin yerel olmaktan çıkarılıp farklı bölgelerde gerçekleştirilmesini de içeren radikal bir yeniden yapılandırma çabasında en büyük destekçi olacaktır. Farklı sektörlerdeki işletmeler, stratejilerini küresel bir platforma hitap edebilecek şekilde değişime entegre olmalarını sağlayacaktır. Oluşan bu kapsamlı pazarda rekabet edebilmek adına yönetim şekillerinde; marka iletişimi, insan kaynakları, üretim gibi birçok konuda değişim ve dönüşüm süreçlerini beraber takip ederek, ortaya çıkan değişimleri kendi kooperatiflerinde yeniden yapılanmaya ve yapılanma sürecinde de tasarım gibi markaya değer katacak faktörleri kooperatif stratejilerinde uygulamaya koyabileceklerdir.