KADIN KOOPERATİFİ TEMSİLCİLERİ BİRARAYA GELDİ

Bilim Sanat Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi (BİLSEK) tarafından düzenlenen, Türkiye’de bulunan Kadın Kooperatiflerinin temsilcilerinin katıldığı Kooperatif Okulu Projesi (KOOPOKUL)’un anlatıldığı toplantı online gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilim Sanat Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ( BİLSEK) Başkanı Feray Atalay, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Genel Sekreteri Gülşen Aras, Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr. Pınar Göktaş ve kadın kooperatifi temsilcileri katıldı.

GÜCÜMÜZ EMEĞİMİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan BİLSEK Başkanı Feray Atalay KOOP OKUL Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Feray Atalay;  KOOP OKUL’un BAGEV- BİLSEK işbirliği ile hayata geçen bir proje olduğunu; KOOP OKUL Projesi ile kooperatiflerin geniş kitlelere ulaşırken ülke ekonomisinde büyük bir yer alabileceğini bildirdi.  Kooperatiflerle birlikte böyle bir projenin uygulamaya konulması gerektiğini, Kooperatiflere aktarılan hibe desteklerinin ve kooperatiflerin kendi koymuş oldukları öz sermayenin çağın gerekliliklerine uygun, bilimsel ve teknolojik altyapıyla yönetilmesinin öneminden bahsetti. Emeğin, sermayenin boşa gitmesinin önüne geçecek olan “KOOP OKUL PROJESİ” ile kooperatiflerin birleşerek daha çok üretim, satış ve sermaye artışı sağlamalarının yolunun açılacağını ve bu uygulama, işletme koçları eşliğinde disiplinli bir şekilde takip edildiğinde istihdam, ithalat ve özellikle ihracatın yolunun açılmasının mümkünlüğü konusunda açıklamalarda bulundu.

KADIN KOOPERATİFLERİ EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Genel Sekreteri Gülşen ARAS KOOP OKUL Projesi kapsamında desteklerinin neler olduğunu açıklamasının yanı sıra BAGEV’in amaçlarını açıkladı. Bölgenin ekonomik yapısının güçlendirilmesi, istihdam ve gelir düzeyinin yükseltilmesi ve bölgede sermaye birikiminin hızlandırılmasının yanı sıra bölgede ekonomik bütünleşmenin geliştirilmesi ve bölge içindeki farklılıkların asgari düzeye indirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra sektörel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve sektörel bazda dengeli bir ekonomik gelişmenin sağlanması ve bölgede mevcut doğal kaynakların ve çevresel yapının korunması, geliştirilmesi ile ilgili yapılan projelerden bahsetti ayrıca KOOP OKUL Projesi kapsamında yapacakları eğitim, koçluk ve mentörlük çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

GÜÇLÜ EĞİTİCİLER GÜÇLÜ KOOPERATİFLER

Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ Süleyman Demirel üniversitesi’nin KOOP OKUL Projesi kapsamında İnsan Kaynakları, Liderlik, Girişimcilik ve İnovasyon gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile birlikte eğitim sürecinin sonunda mesleki yeterlilik ile ilgili belgelendirmelerin Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün destekleri konusunda açıklamalarda bulundu. Hayat Boyu Öğrenme ile Halk Eğitim Merkezleri’nin işbirliğinin kooperatiflere olan faydaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve bunun kooperatiflerimizde nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Detaylı bilgiler aşağıdaki linkte verilmiştir.

KOOP PAZAR HİZMETE GİRDİ

KOOP PAZAR hakkında da BİLSEK KOOP Web Tasarım ve Bilişim Uzmanı Mustafa Öztürk açıklamalarda bulundu.  KOOP PAZAR ile kurulacak market ağlarının kooperatif pazarlama maliyetlerini azaltma konusunda nasıl bir fayda sağlayacağını belirtti. Öztürk, Kooperatifler aracılığıyla pazarlama; ürünün işlenerek nihai tüketiciye ulaştırılabileceği gibi endüstriyel alıcılar karşısında birlikte hareket etmenin sağladığı avantaj sayesinde oluşacak rekabet üstünlüğünü nasıl sağlayacağını anlatırken KOOP PAZAR ile kooperatiflerin üyelerini talebe uygun olarak yönlendirebileceklerini, nihai pazarda oluşan değişiklikleri takip edebileceklerini, ürünleri ister endüstriyel alıcılara ister nihai tüketicilere nasıl ulaştırılacaklarını belirtti. KOOP PAZAR’da bir kooperatifin nasıl kendi mağazalarını açabileceklerini bu mağazada nasıl aktif olunması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kooperatif mağazalarını açmak isteyenlerin işletme koçları tarafından destekleneceği konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. 

KOOP MARKET ile ilgili BİLSEK Koop Başkanı Feray Atalay her kooperatifin bir market olabileceğini, kooperatiflerin kendi yöresel ürünlerini o yöreye ait insanlara satmak konusunda sıkıntı olabileceğini zira o yöredeki insanların kendi evlerinde de ürünleri üretebileceğini ama Ağrı’daki bir ürünü İzmir’de ki bir kooperatifin, İzmir’de ki bir ürünü Karadeniz’de ki bir kooperatifin daha rahat satabileceğini belirtti. Her kooperatifin bir market gibi düşünülerek ama barkod usulü ama peşin alım satım yolu ile ürünleri satarak karşılıklı kar edilebileceğini belirtti. 

KOOP Proje Danışmanlık konusunda Mali Müşavir Havva Şahin; kooperatifler, vergi mevzuatı, teşvikler gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.  KOOP OKUL Projesi’nin kooperatiflere özellikle bir üst birlik mantığı ile yasal bağlılık ve zorunluluklar getirmeden nasıl fayda sağlayacağını ve bunun yasal mevzuatta kooperatiflere bir sıkıntı oluşturmayacağını aksine nasıl fayda sağlayacağı ile ilgili bilgilendirmeler de bulundu.

Toplantının sonunda katılımcı kooperatif temsilcilerinin de görüş ve önerileri ile bu sürecin hep beraber işletilmesi konusunda hem fikir olundu.