PAYDAŞLIK

PAYDAŞ NEDEN OLUNMALI?

Kooperatifler, ülke ekonomileri için günümüzün en etkili kalkınma araçlarından biri
olarak görülmektedir. Bu aracın etkili bir şekilde ele alınıp kullanılması halinde ülke
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı açıktır. ABD, AB ve Japonya gibi gelişmiş
ekonomilerde çok yaygın ve etkin bir şekilde kooperatifler faaliyet göstermektedir.
Kooperatiflerin esas amacı; yeteri derecede ekonomik güce sahip olmayan gerçek
kişilerin mesleki ve kişisel ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle
rasyonel bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmekten ibarettir.
Kooperatifler yukarıda saydığımız amaçlar dışında; aracı ve tefeci bağımlılığının
ortadan kalkması ile bağımsızlık ve kendine güvenin sağlanması, genel ekonomik durumun
düzelmesi ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi, tarım dışı etkinlikler ve mesleki hareket
yeteneğinin artması, ortaklar arasında eşitlik ve adalet duygularının gelişmesi, kültürel
yaşamın zenginleştirilmesi gibi amaçlara ulaşılmasını da sağlar.
Özetle; iyi yönetilen, başarılı çalışmalar yaparak ortaklarının kazanan kooperatifler
bulundukları çevreye kooperatif hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal, kültürel etkinlikler de
getirmekte ve ülke kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır.