Showing 1-10 of 11 results

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Uluslararası bir standarda dayanan gerekliliklere uygun olarak işletmelerin sistem kurmasını ve daha verimli çalışması

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi

İşletmelerin dijital ortamda kimliklerini oluşturmaları, dijital pazarlama tekniklerini kullanıp internet aramalarında ön sıralarda yer

Uygulamalı Girişimcilik

Uygulamalı Girişimcilik

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma

Toplum Önünde Söz Söyleme

Toplum Önünde Söz Söyleme

Gerginlik ve heyecanın giderilme, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda

Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık

Finans yönetimi konusunda kişisel beceri, isabetli, sağlıklı finansal kararlar verebilme becerisi ve gelecekteki finansal

İş Yaşamında Sosyal Medya

İş Yaşamında Sosyal Medya

Sosyal medyanın önemi, avantajlarını hayatına geçirebilme, sosyal medyada başarılı olmanın yolları

Dijital Pazarlama ( E-Ticaret)

Dijital Pazarlama ( E-Ticaret)

, E-Ticarete ilişkin elementlerin neler olduğunu bilme ve yönetebilme, dijital medya planlaması yapabilme

İşgücü, İşe  Yerleştirme

İşgücü, İşe Yerleştirme

İşletmelerde çalışanların tedarik edilmesi, işe alınması ve istihdam edilmesi.

Liderlik Yaklaşımları

Liderlik Yaklaşımları

Katılımcıların kendi liderlik bağlamlarını keşfetmeleri ve liderlik davranışına ilişkin algılarının oluşturulması

İş Planlaması ve Analizi

İş Planlaması ve Analizi

Çalışacak işgücünü, nitelik ve nicelik yönünden belirli bir düzen içinde tedarik etmek ve insan