Showing 1-3 of 3 results

Toplum Önünde Söz Söyleme

Toplum Önünde Söz Söyleme

Gerginlik ve heyecanın giderilme, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda

Liderlik Yaklaşımları

Liderlik Yaklaşımları

Katılımcıların kendi liderlik bağlamlarını keşfetmeleri ve liderlik davranışına ilişkin algılarının oluşturulması

Kişisel İmaj Yönetimi

Kişisel İmaj Yönetimi

İiş hayatında insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranışlar ile kurum politikasına uygun etkili