Showing 1-4 of 4 results

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet

Uluslararası bir standarda dayanan gerekliliklere uygun olarak işletmelerin sistem kurmasını ve daha verimli çalışması

Dijital Pazarlama ( E-Ticaret)

Dijital Pazarlama ( E-Ticaret)

, E-Ticarete ilişkin elementlerin neler olduğunu bilme ve yönetebilme, dijital medya planlaması yapabilme

Liderlik Yaklaşımları

Liderlik Yaklaşımları

Katılımcıların kendi liderlik bağlamlarını keşfetmeleri ve liderlik davranışına ilişkin algılarının oluşturulması

Kişisel İmaj Yönetimi

Kişisel İmaj Yönetimi

İiş hayatında insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranışlar ile kurum politikasına uygun etkili